Ελληνομάθεια για ενήλικες

Ελληνομάθεια για ενήλικες

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Ελληνομάθειας για ενήλικες απευθύνεται σε Έλληνες του εξωτερικού αλλά και σε άτομα διαφορετικής εθνικότητας που θέλουν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Μετά την ολοκλήρωση κάθε κύκλου μαθημάτων, ο μαθητής μπορεί να έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στις εξετάσεις ελληνομάθειας, ώστε να αποκτήσει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό.

info@greekscool.com
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image